Hội nghị tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 24/01 đến ngày 26/01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Hương Tích – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tập huấn gồm có 85 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc.

Ông Nguyễn Hương Tích – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong thời gian gần 03 ngày, các học viên đã cùng nhau thảo luận và tiếp thu các nội dung, gồm: Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non theo Thông tư 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018; Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học theo Thông tư 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 và Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.

Tại hội nghị tập huấn, nhằm tập trung vào các vấn đề trọng tâm, phần lớn thời gian các học viên được ban tổ chức chia nhóm thực hành, thảo luận các nội dung, gồm: cách xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng trong quá trình tự đánh giá; cách viết phiếu đánh giá tiêu chí; hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng liên tục; hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và một số nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác tự đánh giá trong nhà trường.

Kết thúc đợt tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tổ chức tập huấn đại trà cho tất cả cán bộ, giáo viên của đơn vị trong tháng 02/2019. Đồng thời triển khai thực hiện công tác tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh:

Nguyễn Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).

Ảnh: Trần Thị Thu Huyền.