Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; Hội thi sẽ được diễn ra từ ngày 25/10/2018 đến ngày 18/11/2018.

Hội thi nhằm đánh giá phong trào thi đua dạy tốt – học tốt của giáo viên và học sinh trong trường.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm nay có 12 giáo viên đến từ tất cả các khối lớp trong trường. Các giáo viên tham gia Hội thi sẽ làm 01 bài lí thuyết thể hiện kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và nhận thức về nghề nghiệp; dạy 02 tiết thực hành, bao gồm 01 tiết tự chọn và 01 tiết theo hình thức bốc thăm.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm được nhà trường quan tâm tổ chức thường niên. Thông qua Hội thi nhằm đánh giá phong trào thi đua dạy tốt – học tốt của giáo viên và học sinh trong trường; tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện để giáo viên tự học và sáng tạo. Đồng thời qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Thêm một vài hình ảnh:

 

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tin, ảnh: Mình Hoàng (GV Trường TH Trần Quốc Toản).