Trước 20/12/2017 hoàn thành công tác kiểm tra cuối học kì I năm học 2017-2018 cấp tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hướng dẫn về việc kiểm tra cuối học kì I năm học 2017-2018 cấp tiểu học.

Theo đó, thời gian kiểm tra cuối học kì I sẽ do các trường tiểu học chủ động sắp xếp lịch cho phù hợp với kế hoạch năm học 2017-2018 và hoàn thành việc kiểm tra cuối học kì I trước ngày 20/12/2017.

Đề kiểm tra cuối học kì I sẽ do hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện (phân công người ra dề và duyệt đề). Tuy nhiên việc ra đề phải đảm bảo các yêu cầu sau: Thực hiện đúng theo Thông tư 22/2016; Đảm bảo theo chuẩn kiến thức và kỳ năng của từng khối lớp; Chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.

Từ ngày 13 đến ngày 20/12/2017, cấp THCS kiểm tra HKI năm học 2017-2018IPhòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 đối với cấp THCS […]

Đối với môn tiếng Anh (chương trình 4 tiết/tuần), Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện theo Công văn số 349/SGDĐT-GHTrH ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Sở GDĐT Kon Tum.

Việc chấm bài kiểm tra sẽ được chính giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học có kiểm tra định kỳ chấm và phải đảm bảo: Thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại Thông tư 22/2016; Bài kiểm tra cuối học kì 1 được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế của học sinh, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh ở học kì II. Điểm của bài kiểm tra theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I bất thường so với đánh giá thường xuyên cả quá trình học tập của học sinh, giáo viên đề xuất với Hiệu trưởng có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Kiểm tra cuối học kì I là việc làm bình thường nhằm nắm bắt tình hình về chất lượng học tập của học sinh. Do đó, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học quán triệt giáo viên không tạo áp lực cho phụ huynh học sinh và học sinh trước khi kiểm tra. Trong khi kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm tham gia tại lớp mình phụ trách, tổ chức cho học sinh làm bài dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.