Kêu gọi ủng hộ ủng hộ quỹ “Đền ơn-Đáp nghĩa” huyện Ngọc Hồi năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi vừa có thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục ủng hộ Quỹ “Đền ơn-Đáp nghĩa” huyện.

Trang TTĐT ngành giáo dục huyện xin đăng tải toàn văn nội dung bức thư này.

THƯ KÊU GỌI

CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN NGỌC HỒI VỀ VIỆC ỦNG HỘ QUỸ “ĐỀN ƠN-ĐÁP NGHĨA” NĂM 2019

Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức xã hội; các doanh nghiệp; các nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; sự nhiệt tình ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước-nhớ nguồn” của dân tộc và làm tốt công tác “Đền ơn-đáp nghĩa”, đảm bảo công tác an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi trân trọng kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện bằng những nghĩa cử và hành động thiết thực, hãy tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn-Đáp nghĩa” nhằm chung tay, góp sức chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và sửa chữa các công trình ghi công các liệt sỹ trên địa bàn huyện chu đáo, tôn nghiêm.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn-đáp nghĩa” huyện Ngọc Hồi số tài khoản: 3761.0.9036897.91011 tại Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hồi (Địa chỉ: Thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xin chân thành cảm ơn những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của quý vị, xin trân trọng gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhân dân trên địa bàn huyện lời chúc tốt đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngọc Hồi, ngày 08 tháng 7 năm 2019
TM ỦY BAN MTTQVN HUYỆN NGỌC HỒI
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Đức Ngọc

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.