Huy động sự vào cuộc của phụ huynh để thực hiện nhiệm vụ năm học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Gia đình và nhà trường là lực lượng quan trọng và có mối quan hệ khăng khít trong việc giáo dục học sinh. Cha mẹ và nhà trường cùng có chung nhiệm vụ giáo dục, dạy dỗ các em, do đó, sự phối hợp và hợp tác giữa hai bên là hết sức cần thiết.

Ý nghĩa sâu sắc của việc phối hợp giáo dục đã được Bác Hồ kính yêu chỉ ra từ lâu: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn” (Trích bài nói tại Hội nghị cán bộ Đảng trong ngành giáo dục tháng 6/1957).

Xác định tầm quan trọng của phụ huynh đối với công tác giáo dục của nhà trường, chính vì vậy trong những năm học qua trường tiểu học Nguyễn Huệ luôn chủ động trong công tác huy động phụ huynh học sinh để vận động học sinh ra lớp, giáo dục học sinh ở nhà và đóng góp ngày giờ công lao động tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường.

Phụ huynh trường TH Nguyễn Huệ tham gia lao động, vệ sinh trường lớp.

Trong điều kiện mức độ dân trí địa bàn nơi trường đóng chân chưa phát triển cao, phụ huynh chưa có điều kiện đóng góp xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường, thì việc huy động sức lực,  vật lực… để giúp nhà trường làm các công trình nhỏ góp phần xây dựng môi trường sạch đẹp, văn minh hơn là phù hợp với điều kiện thực tế.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, trường TH Nguyễn Huệ đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự tính các nội dung công việc cần huy động trong năm học, từ đó phổ biến đến phụ huynh trong dịp họp toàn thể phụ huynh và thông qua việc kí kết trong Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học.

Với những bước đi đúng đắn trong kế hoạch của nhà trường, sự đồng thuận, nhất trí cao của phụ huynh học sinh, trong những năm học qua và trong năm học này, nhà trường đã huy động được rất nhiều ngày công lao động của phụ huynh để làm sạch môi trường lớp học, tu sửa hàng rào, làm vườn thuốc nam, khu bếp ăn và làm nhà để xe cho học sinh…

Một lần nữa cho thấy sự phối hợp Gia đình – Nhà trường – Xã hội có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Nhưng bất kỳ hoạt động nào thì cần hướng đến ý nghĩa và lợi ích mang lại. Trong điều kiện hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thì sự vào cuộc, đồng lòng của phụ huynh đối với nhà trường là nhân tố có vai trò quan trọng góp phần to lớn vào thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Nguyễn Nhật Tường Vi (GV trường TH Nguyễn Huệ).