Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Nội dung Quyết định như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.