Chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn huyện về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2018.

Trại hè hữu nghị giữa Trường THCS Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Trường THCS-THPT Nang Hèo huyện Phu Vông, tỉnh Attapư (Lào). Ảnh tư liệu Phòng GDĐT Ngọc Hồi.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, các đơn vị trường học cần xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống cách mạng của thanh niên Việt Nam, giáo dục cho học sinh mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người Đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt trong tình hình mới, các nhà trường phải quan tâm giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống, giáo dục học sinh ý thức: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Phòng GDĐT cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức cắm trại, Hội diễn văn nghệ phải báo cáo Phòng, chính quyền địa phương trước khi tổ chức 05 ngày. Trong quá trình tổ chức nhà trường cần phối hợp với lực lượng an ninh địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực phòng chống cháy nổ, tránh thất thoát tài sản, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh; tất cả các hoạt động sinh hoạt không được tổ chức vào ban đêm. Nếu đơn vị nào tổ chức vào ban đêm phải cam kết với Phòng GDĐT, chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh bảo đảm an toàn, trật tự và sức khỏe của học sinh (thời gian tổ chức vào ban đêm không quá 21 giờ và học sinh không ở lại đêm).

Thời gian tổ chức các hoạt động trong khoảng từ ngày 23/03/2018 đến 25/03/2018. Hoạt động ngoại khóa không được kéo dài quá 1,5 ngày.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.