Quy chế, Lịch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học năm học 2018-2019 sẽ được Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc vào ngày 11/3/2019 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 3/2019.

Sau đây là Quy chế và Lịch tổ chức Hội thi:

Tải về Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.