Khen thưởng tập thể, cá nhân trong ngày hội Giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng ATGT năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong 2 ngày (07-08/3), Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hoạt động giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng an toàn giao thông cấp huyện dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2017-2018.

Tham dự giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng an toàn giao thông năm nay có 154 thí sinh đến từ 14 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn huyện; trong đó giáo viên 14 thí sinh và học sinh 140 thí sinh.

Kết quả có 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia hoạt động giao lưu được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen và phần thưởng với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

1. Danh sách khen thưởng Phần giao lưu kiến thức về ATGT

Cụm 1:

TT Tên đội tuyển Xếp giải
1 Trường TH Đắk Nông Nhất
2 Trường TH Đắk Dục Nhì
3 Trường TH Đăk Ang Ba

Cụm 2:

TT Tên đội tuyển Xếp giải
1 Trường TH Bế Văn Đàn Nhất
2 Trường TH Số 2 TT Nhì
3 Trường TH Đăk Xú Ba
4 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Ba

Cụm 3:

TT Tên đội tuyển Xếp giải
1 Trường TH Nguyễn Huệ Nhất
2 Trường TH Số 1 TT Nhì
3 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Ba

2. Danh sách khen thưởng Phần giao lưu vẽ tranh chủ đề ATGT

Cụm 1:

TT Tên đội tuyển Xét giải
1 Trường TH Lê Văn Tám Nhất
2 Trường TH Đắk Dục Nhì
3 Trường TH Đắk Nông Ba

Cụm 2:

TT Tên đội tuyển Xét giải
1 Trường TH Số 2 TT Nhất
2 Trường TH Đăk Xú Nhì
4 Trường TH Bế Văn Đàn Ba

Cụm 3:

TT Tên đội tuyển Xét giải
1 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Nhất
2 Trường TH Số 1 TT Nhì
3 Trường TH Võ Thị Sáu Ba

3. Danh sách khen thưởng Phần giao kĩ năng tuyên truyền, vận động ATGT

Cụm 1:

TT Tên đội tuyển Xét giải
1 Trường TH Lê Văn Tám Nhất
2 Trường TH Đắk Dục Nhì
3 Trường TH Đăk Ang Ba

Cụm 2:

TT Tên đội tuyển Xét giải
1 Trường TH Đăk Xú Nhất
2 Trường TH Số 2 TT Nhì
3 Trường TH Bế Văn Đàn Ba

Cụm 3:

TT Tên đội tuyển Xét giải
1 Trường TH Võ Thị Sáu Nhất
2 Trường TH Nguyễn Huệ Nhì
3 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Ba

4. Danh sách khen thưởng giáo viên giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng ATGTdành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2017-2018

TT Họ và tên Đơn vị công tác Xếp giải
1 Lê Thị Ánh Tuyết Trường TH Số 1 TT Nhất
2 Phạm Thị Trà Giang Trường TH Trần Quốc Toản Nhì
3 Trần Thị Kim Liên Trường TH Nguyễn Huệ Nhì
4 Ngô Thị Thắm Trường TH số 2 TT Ba
5 Phạm Thị Chi Trường TH Đắk Xú Ba
6 Nguyễn Thị Nhài Trường TH Bế Văn Đàn Ba
7 Nguyễn Thị Xuân Nương Trường TH Nguyễn Bá Ngọc KK
8 Phạm Thị Thường Trường TH Đắk Dục KK
9 Nguyễn Thị Tuyết Trường TH Nguyễn Văn Trỗi KK
10 Đinh Văn Lập Trường TH Võ Thị Sáu KK

5. Danh sách khen thưởng toàn đoàn giao lưu tìm hiểu kiến thức và giáo dục kỹ năng ATGT dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2017-2018

TT Tên đội tuyển Xếp giải
1 Trường TH Nguyễn Huệ Nhất
2 Trường TH Đắk Nông Nhì
3 Trường TH Số 1 TT Ba
4 Trường TH Số 2 TT KK
5 Trường TH Bế Văn Đàn KK
6 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi KK
7 Trường TH Đăk Xú KK

Mời xem chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.