Kiểm tra cuối kì I năm học 2018-2019 cấp tiểu học: Không tạo áp lực cho phụ huynh học sinh và học sinh trước khi kiểm tra

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Văn bản hướng dẫn việc kiểm tra cuối học kì I năm học 2018-2019 đối với cấp tiểu học trên địa bàn huyện, theo đó Phòng GDĐT chỉ đạo các trường triển khai thực hiện như sau:

Ảnh minh hoạ.

Thời gian kiểm tra cuối học kì I: Các trường tiểu học sắp xếp lịch cho phù hợp với kế hoạch năm học 2018-2019, chú ý bố trí thời gian tổ chức kiểm tra cuối học kì I không trùng vào tuần diễn ra lễ Noel và dịp nghỉ lễ Tết dương lịch. Hoàn thành học kì I trước ngày 11/01/2019.

Đề kiểm tra cuối học kì I: Do Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện (phân công người soạn và duyệt đề). Việc ra đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau: Thực hiện đúng theo Thông tư 22; Đảm bảo theo chuẩn kiên thức và kỹ năng của từng khối lớp; Chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.

Việc chấm bài kiểm tra: Do giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học có kiểm tra định kỳ chấm và phải đảm bảo: Thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại Thông tư 22; Bài kiểm tra cuối học kì I được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế của học sinh, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh ở học kì II. Điểm của bài kiểm tra theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I bất thường so với đánh giá thường xuyên cả quá trình học tập của học sinh, giáo viên đề xuất với Hiệu trưởng có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Đối với môn tiếng Anh (chương trình 4 tiết/tuần): Thực hiện theo Công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá cuối năm môn tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012­-2013.

Phòng GDĐT cũng chỉ đạo và lưu ý các trường tiểu học phải xem công tác kiểm tra cuối học kì I là việc làm bình thường nhằm nắm bắt tình hình về chất lượng học tập của học sinh. Do đó, Hiệu trưởng các trường tiểu học yêu cầu giáo viên không tạo áp lực cho phụ huynh học sinh và học sinh trước khi kiểm tra. Trong khi kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm tham gia tại lớp mình phụ trách, tổ chức cho học sinh làm bài dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng.

Kết thúc học kì I, các trường sẽ thực hiện báo cáo kết quả học tập và rèn luyện đối với học sinh về Phòng GDĐT theo quy định.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.