Phòng GDĐT phát động phong trào “Điều em muốn nói”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thực hiện dân chủ trong các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện một cách sâu rộng, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động phong trào “Điều em muốn nói” với những nội dung như sau:

Ảnh minh hoạ.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường có quan điểm và góc nhìn đúng đắn về phong trào “Điều em muốn nói”; tích cực tham gia phong trào thi đua trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

Hình thành cho học sinh có thói quen và ý thức trình bày quan điểm, chính kiến của mình về những vấn đề học sinh quan tâm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như:

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng các hoạt động giao lưu tìm hiểu, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, sân khấu hóa…

Mỗi trường, mỗi lớp đặt một hòm thư “Điều em muốn nói” hoặc “Cây ước mơ”… để học sinh ghi ra những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng, quan điểm của chính mình về mọi vấn đề gửi đến thầy giáo, cô giáo và nhà trường.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng trường mà đề ra quy tắc, quy định nhằm khuyến khích, tạo động lực lôi cuốn các học sinh tham gia.

Với những nội dung trên, Phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường triển khai phong trào phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

Ngành GD huyện phát động phong trào thi đua “Xây dựng nhà vệ sinh thân thiện trong trường học” giai đoạn 2018-2023

Hoạt động phải được triển khai một cách thường xuyên, phát huy sự chủ động, sáng tạo của từng nhà trường, từng thầy giáo, cô giáo trong công tác giáo dục; hình thành ý thức tự giác, sự tự tin của học sinh khi bày tỏ suy nghĩ, quan điểm và chính kiến của mình. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển nhà trường.

Hoạt động đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, phù hợp điều kiện của địa phương. Phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của học sinh nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nhằm hỗ trợ, tiếp sức để phong trào “Điều em muốn nói” đạt được kết quả cao, đi vào cuộc sống trong mỗi đơn vị trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thường xuyên tiếp nhận các kiến nghị, tâm tư của học sinh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc đề đạt nguyện vọng của các em lên cấp quản lý cao hơn. Định kỳ, vào cuối năm học tổ chức đánh giá kết quả hoạt động tại nhà trường. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và Trang thông tin điện tử của ngành http://pgdngochoi.kontum.edu.vn/.

Để phong trào được tổ chức thực thiện một cách thiết thực và hiệu quả, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học triển khai, xây dựng kế hoạch và hoạt động phong trào “Điều em muốn nói” gắn với kế hoạch năm học của nhà trường; kết thúc mỗi năm học đều có đánh giá phổ biến điển hình, tổng kết thi đua. Vào cuối buổi học ngày cuối tuần, Ban giám hiệu nhà trường tổng hợp, chuyển cho các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện và thông báo kết quả giải quyết vào giờ chào cờ ngày thứ Hai đầu tuần.

Phòng GDĐT phát động phong trào “Điều em muốn nói” tới toàn thể các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện nhằm mục đích khuyến khích, tạo cơ hội để các em học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện nói lên những niềm vui; đề đạt những tâm tư, nguyện vọng; bày tỏ quan điểm, chính kiến của chính mình về mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như trong trong học tập. Là hình thức triển khai thực hiện dân chủ trong trường học, góp phần tạo mối quan hệ gần gũi hơn giữa thầy và trò để các em tự tin bày tỏ những suy nghĩ của chính mình trong học tập cũng như các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Đồng thời là kênh thông tin để mỗi nhà trường, từng giáo viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, từ đó đề ra các phương pháp giáo dục hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất nạn bạo lực học đường; góp phần xây dựng thành công trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.