Triển khai báo cáo trên CSDL ngành giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện tại Bộ GDĐT đã hoàn thiện phần mềm CSDL ngành giáo dục phục vụ kỳ báo cáo đầu năm học 2018-2019 (tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn), trong đó đã tích hợp các báo cáo về EMIS và EQMS trên phần mềm CSDL ngành giáo dục.

Các bạn nghiên cứu tài liệu hướng dẫn được đăng tải trực tiếp trên phần mềm CSDL để nhập liệu báo cáo kỳ đầu năm học 2018-2019 theo quy định.

Hoặc có thể tham khảo các bước thực hiện báo cáo EMIS và EQMS tích hợp trên phần mềm CSDL như sau:

Tải về Tại đây

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.