Định hướng nội dung thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Tin học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm thúc đẩy chất lượng dạy học môn Tin học ở cấp THCS và tạo nguồn cho tuyển sinh lớp 10 chuyên Tin học của Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum). Năm học 2017-2018, lần đầu tiên thi Sở GDĐT tổ chức thi HSG cấp tỉnh lớp 9 môn Tin học, để giúp các trường có cơ sở ôn thi cho các em học sinh, Phòng gửi định hướng nội dung thi và một số đề thi minh họa để các nhà trường và các em học sinh tham khảo ôn tập tham gia dự thi đạt kết quả cao.

ĐỊNH HƯỚNG CÁC NỘI DUNG THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIN HỌC

 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH: có thể chọn một trong các ngôn ngữ sau:

Ngôn ngữ lập trình Pascal: nên chọn môi trường làm việc trên Free Pascal 2.6.4 (Lưu ý phiên bản 3.0 có rất nhiều lỗi lập trình)

Ngôn ngữ lập trình C++: nên chọn môi trường làm việc trên Code Blockphiên bản mới nhất.

ĐỀ CƯƠNG

Về ngôn ngữ lập trình

 • Các hệ cơ số đếm và biểu diễn thông tin trong máy tính
 • Các thành phần cơ bản trong một chương trình: biến, hằng, ….
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản: số nguyên, số thực, boolean, kí tự.
 • Các câu lệnh đơn giản: gán, nhập, xuất dữ liệu
 • Các câu lệnh có cấu trúc: rẽ nhánh, lặp for, while
 • Chương trình con: hàm, thủ tục
 • Mảng một chiều, hai chiều
 • Xâu kí tự
 • Dữ liệu kiểu file

Các thuật toán cơ bản

 • Các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản
 • Các thuật toán về số nguyên tố, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và một số kiến thức toán học khác.
 • Các bài toán xử lý xâu.

MỘT SỐ ĐỀ THI MINH HỌA

Mời tải về Hướng dẫn chi tiết Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.