Giải thể Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mí

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/03/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi ông Nguyễn Chí Tường đã ký ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Học sinh Trường Mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Theo đó, chính thức giải thể Trường Mầm non Tư thục Đồ Rê Mí, có địa chỉ tại Đường Phan Bội Châu, Tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, do ông Võ Kim Lai làm Chủ cơ sở, kể từ ngày 10/3/2022.

Lý do giải thể: Hết thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà cơ sở không khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến đình chỉ (quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 9, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP) và theo yêu cầu của cá nhân đề nghị thành lập trường (quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 9, Nghị định sổ 46/2017/NĐ-CP).

Tại Quyết định trên, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ cơ sở Trường Mầm non Tư thục Đồ Rê Mí có phương án giải quyết triệt để các giải pháp nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người học; giải quyết tài sản của nhà trường đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật (theo các nội dung đã bảo cáo tại Báo cáo số 08/BC-ĐRM và biên bản họp ngày 28/02/2022 cùa đơn vị).

Xem chi tiết nội dung Quyết định 286/QĐ-UBND:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.