Sách giáo khoa lớp 6 VNEN (08 môn) 

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thay cho sách giáo khoa hiện hành, học sinh học theo mô hình trường học mới sử dụng sách Hướng dẫn học được thiết kế dựa trên chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng tích hợp. Bộ sách gồm 8 môn học: Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (tích hợp Vật lí, Hoá học, Sinh học); Khoa học xã hội (tích hợp Lịch sử, Địa lí), Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học, Hoạt động giáo dục (tích hợp Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật).

 Mời tải về bộ sách này.

TT                           Tên sách/Tài liệu     Tải về
01  Hướng dẫn học Toán 6 (Tập 1)  Download
02  Tài liệu hướng dẫn GV các hoạt động giáo dục  Download
03  Hướng dẫn học Công nghệ 6  Download
04  Hướng dẫn học Giáo dục công dân 6  Download
05  Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 6 (Tập 1)  Download
06  Hướng dẫn học Khoa học xã hội  Download
07  Hướng dẫn học Ngữ văn 6 (Tập 1)  Download
08  Hướng dẫn học Tin học 6  Download

 

 

 Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.