Từ ngày 13 đến 20/12/2017, cấp THCS kiểm tra học kì I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 đối với cấp THCS.

Theo đó, các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh, Sinh học sẽ tổ chức thi từ ngày 13/12/2017 đến ngày 16/12/2017 và học sinh sẽ thi theo hình thức tự luận; đối với các môn học còn lại Phòng giao cho các trường tự bố trí thời gian kiểm tra sau khi đã hoàn thành chương trình hoc kì I, thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày 20/12/2017 và hình thức thi đối với các môn học này sẽ căn cứ vào đặc thù bộ môn và nhà trường tự quyết định lựa chọn hình thức ra đề kiểm tra cho phù hợp.

Đề kiểm tra chỉ có phần chung dành cho tất cả các học sinh, thuộc phạm vi chương trình giáo dục phổ thông ở cấp THCS hiện hành, không có phần riêng; Đề gồm nhiều câu theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Mời xem Lịch kiểm tra Tại đây.

Mời xem chi tiết hướng dẫn Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.