Câu lạc bộ trường theo từng cấp học – Tại sao không?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xây dựng môi trường sinh hoạt cho cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là hiệu trưởng các trường học là việc làm vô cùng cần thiết và bổ ích.

Các nước tiên tiến trên thế giới, hiệu trưởng được coi là một nghề, được đào tạo rất bài bản. Ở nước ta, hiệu trưởng là những người được bổ nhiệm từ những người thầy, cô giáo làm nghề dạy học, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Cho nên kinh nghiệm và kỹ năng quản lý trường học còn nhiều hạn chế. Việc thành lập Câu lạc bộ hiệu trưởng (theo cấp học) sẽ tạo  ra một diễn đàn bổ ích, giúp cho hiệu trưởng các trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, tư vấn và tổ chức triển khai nhiệm vụ ở các nhà trường.

>> Kon Tum: Lần đầu tiên tổ chức “sát hạch” hiệu trưởng

Thực tế trong công tác quản lý nhà trường từ mầm non đến THPT, mỗi cấp học đều có rất nhiều nhiệm vụ. Trong từng nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường đều gắn với trách nhiệm của người đứng đầu – hiệu trưởng. Các quy định và điều lệ nhà trường còn phân chia nhiệm vụ cụ thể cho hiệu trưởng (không dưới 8 nhóm nhiệm vụ). Mỗi nhóm nhiệm vụ điều quan trọng như nhau. Mà cũng chưa hết, các hiệu trưởng còn kiêm rất nhiều nhiệm vụ khác như: Chủ tịch hội đồng trường, bí thư chi bộ, tham gia cấp ủy viên cấp trên, tham gia hội đồng nhân dân 3 cấp, thành viên mặt trận, hội đồng xét xử ở các tòa án (hội thẩm nhân dân) và là thành viên rất nhiều hội đồng và ban chỉ đạo ở các cấp…

Hoạt động của các câu lạc bộ hiệu trưởng (CLBHT) nhằm mục đích tổ chức trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quản lý, ứng xử, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho các hiệu trưởng; tạo nền tảng vững chắc, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành quản lý giáo dục của hiệu trưởng trong toàn ngành. Đồng thời, CLB còn là địa chỉ tư vấn cho hiệu trưởng về các vấn quản lý tài chính, chế độ, chính sách cán bộ, giáo viên và học sinh; định hướng hoạt động dạy và học ở các trường học có hiệu quả; tạo mối đoàn kết, giúp đỡ, sẻ chia kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống giữa những thành viên. Các câu lạc bộ còn góp phần tư vấn, phản biện cho các cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, đường lối, chính sách liên quan công tác giáo dục toàn ngành nói chung và từng cấp học nói riêng; đề xuất cải tiến cơ chế hoạt động, quản lý, phương pháp giáo dục cho từng trường học phát triển bền vững; làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các cơ quan và tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục, làm cầu nối giữa lãnh đạo ngành với các trường học trực thuộc…

Một người hiệu trưởng xuất sắc cần đảm bảo mỗi giáo viên, nhân viên của mình nhận thức rõ ràng và có trách nhiệm về công việc được giao.

CLBHT hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên; dân chủ trong hoạt động và quản lý tập trung. Hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ; chịu sự quản lý, giám sát và quyết định trực tiếp của Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT (đối với trường trực thuộc). Ban chủ nhiệm câu lạc bộ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của câu lạc bộ trước Trưởng phòng GD&ĐT hoặc Giám đốc Sở GD&ĐT. CLBHT có thể phối hợp, hợp tác với các tổ chức và cá nhân khác trong và ngoài địa phương duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Hoạt động của câu lạc bộ phải được xây dựng theo kế hoạch thường niên, được lãnh đạo Phòng hoặc Sở GD&ĐT phê duyệt. Kinh phí hoạt động của câu lạc bộ dựa trên sự đóng góp của các thành viên hoặc sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân khác.

Nội dung hoạt động của câu lạc bộ là các chuyên đề được lựa chọn dựa trên nhiệm vụ chính trị của toàn ngành và đặc điểm của từng cấp học; đồng thời đề xuất một số chuyên đề nâng cao chất lượng quản lý dạy học chính khóa và ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhất. Các chuyên đề được các thành viên câu lạc bộ bàn bạc thống nhất, phân công thực hiện và thông qua bằng kế hoạch hoạt động theo năm học.

CLBHT hoạt động với hình thức hội thảo, hội nghị, báo cáo chuyên đề, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý giáo dục trong từng cấp học hoặc giao lưu ra bên ngoài các địa phương khác của huyện, tỉnh bạn để chia sẻ, học hỏi những nơi có kinh nghiệm tốt. Câu lạc bộ duy trì hoạt động từ 3 – 4 đợt sinh hoạt trong một năm học, ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu về văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm quan học tập kinh nghiệm quản lý. Cuối mỗi đợt sinh hoạt, các CLB báo cáo các vấn đề cần tham mưu, tư vấn về quản lý cho Trưởng phòng GD&ĐT hoặc Giám đốc Sở GD&ĐT.

Tổ chức và điều hành câu lạc bộ: Đối tượng của CLB là những hiệu trưởng đương nhiệm và hiệu trưởng nghỉ hưu có tâm huyết với công tác hiệu trưởng trong cùng địa bàn, cùng cấp học. Câu lạc bộ được tổ chức và điều hành bởi Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ. Cơ cấu ban Chủ nhiệm được thành lập theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT (các trường trực thuộc), của Giám đốc Sở GD&ĐT (đối với các trường THPT); gồm có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Thư ký và các thành viên.

Việc thành lập CLB Hiệu trưởng các trường học, theo từng cấp học là việc làm cần thiết. Đây không chỉ là diễn đàn để sẻ chia, trao đổi thông tin mà còn là nơi đề xuất các ý kiến đóng góp quan trọng từ cơ sở cho các cơ quan quản lý giáo dục, quản lý nhà nước các cấp; đồng thời là “sân chơi” cho những nhà quản lý giáo dục thể hiện được kinh nghiệm và năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển bền vững các nhà trường, tạo niềm tin đối với xã hội một cách đích thực./.

NHP (rường THCS Bờ Y).