Trung tuần tháng 5/2018: Tổ chức nghiệm thu và bàn giao học sinh mẫu giáo 5 tuổi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học của ngành học mầm non, Phòng GDĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức đánh giá trẻ và tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi năm học 2017-2018.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Theo đó, cán bộ, giáo viên quản lí trường tiểu học (ưu tiên giáo viên dạy lớp 1) nơi nhận bàn giao phối hợp với cán bộ quản lí trường mầm non nơi bàn giao tổ chức công tác đánh giá bằng phiếu khảo sát và nghiệm thu, bàn giao chất lượng trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Cụ thể, đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi học chương trình vùng thuận lợi nội dung đánh giá bao gồm các lĩnh vực phát triển của trẻ (thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ) theo nội dung Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi 5-6 tuổi và Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện chương trình tập nói tiếng Việt – Chương trình vùng khó khăn nội dung đánh giá bao gồm: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ và nội dung hoạt động Tập nói Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục mầm non độ tuổi 5-6 tuổi; Chương trình tập nói tiếng Việt do Sở GDĐT ban hành; Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Hình thức khảo sát, nghiệm thu và bàn giao được Phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

Giáo viên mầm non thực hiện nhiệm vụ khảo sát thông qua trò chuyện, trao đổi trực tiếp với trẻ các nội dung tại Phiếu khảo sát.

Giáo viên Tiểu học thực hiện nhiệm vụ giám sát kết quả khảo sát, thống nhất kết quả khảo sát trẻ 5 tuổi tại lớp mình giám sát.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của từng lớp, trường Mầm non tổng hợp lập biên bản bàn giao học sinh cho trường Tiểu học.

Trường tiểu học nhận bàn giao học sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch và Hướng dẫn tuyển sinh của Phòng GDĐT  được UBND huyện phê duyệt

Thời gian khảo sát, nghiệm thu và bàn giao đươc thống nhất vào ngày 16/5/2018.

Trường hợp những trẻ chưa đạt yêu cầu thông qua kết quả khảo sát, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo có nhiệm vụ tiếp tục ôn tập những kiến thức, kỹ năng chưa đạt cho trẻ trong hè. Trường Mầm non thực hiện bàn giao đợt 2 vào đầu tháng 8/2018 sau khi đã thống nhất thời gian nghiệm thu đợt 2 với trường Tiểu học. Hồ sơ thực hiện như bàn giao đợt 1.

Thu Huyền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).