Hội nghị ký kết giao ước thi đua – Cụm thi đua số 1, bậc học mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự chỉ đạo, thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), vào lúc 14h00 ngày 14/10/2019, tại đơn vị chủ trì của Cụm – Trường Mầm non Hoa Hồng đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 – Bậc học mầm non, năm học 2019-2020.

Đồng chí Đinh Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Mầm non Đắk Xú – Cụm phó thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Cụm thi đua số 1 – Bậc học mầm non, năm học 2019-2020. Ảnh: Xuân Mai.

Về dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hương Tích – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GDĐT, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Cán bộ phụ trách chuyên môn Phòng GDĐT, cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu, các thành viên trong bộ phận giúp việc của 13/13 trường mầm non trên địa bàn huyện.

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên Cụm thi đua số 1- bậc mầm non được thành lập với mục đích thống nhất về quy chế hoạt động, đề ra phương hướng thi đua, phát động các phong trào thi đua và đăng ký các chỉ tiêu, ký kêt giao ước thi đua làm cơ sở để bình xét, đề xuất các danh hiệu thi đua trong năm học.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trần Thúy Hoa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã thông qua dự thảo Quy chế thoạt động của Cụm thi đua số 1 – bậc mầm non và phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020. Hội nghị đưa ra bàn bạc, phân tích cụ thể dự thảo,  góp ý cho bảng tiêu chí thi đua và các thang điểm; quy định về cách chấm điểm của Cụm; kế hoạch thực hiện giao ước thi đua và đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí thi đua của Cụm.

Hầu hết hội nghị nhất trí cao với dự thảo Quy chế hoạt động và bản tổng hợp đăng ký thi đua của các đơn vị thành viên; theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hương Tích – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GDĐT các thành viên cũng đã  điều chỉnh thang điểm cụ thể đối với các mức xếp loại của Tổ chức cơ sở Đảng tại đơn vị, bổ sung nội dung kiểm định chất lượng trường mầm non, việc thành lập Hội đồng trường và hoạt động theo đúng quy định của điều lệ trường mầm non… vào bảng đăng ký các tiêu chí thi đua; bổ sung nội dung bầu chọn, đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng cấp huyện và phổ biến, nhân rộng về các mô hình, cách làm hay, bình xét đơn vị tiêu biểu báo cáo tham luận trong Hội nghị tổng kết ngành.

Kết thúc Hội nghị các thành viên cụm thi đua số 1 – bậc mầm non đã thống nhất và tiến hành ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đăng ký trong năm học 2019-2020.

Xuân Mai (Phó HT Trường MN Hoa Hồng).